TÜRK Mikroskop Mucitleri Babacan UĞUZ

Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

KOSGEB Projemiz

TUBİTAK Projemiz

BAB Laboratuvarda Çalışmak

Bs200doc Yarı Otomatik

Bs200pro Tam Otomatik

Bs Comet Assay

Bs CGH/Fish

Bs Karyotype/Cytogenetic

Bs Geometrik Morfoloji

Bs Orthopaedica

BAB Mikroskop / Kamera

Asbest Ölçüm ve Çözümleri

Bs Ürün Kontrol Sistemi

Microtome


Bs200Pro
Bs200Doc
Bs Comet Assay
Bs Karyotype/Cytogenetic
Bs Fish, CGH Fluorescence
Bs Geometrik Morfoloji
Bs Orthopaedica
Bs production Control
BAB Microscope / Camera
Örnek Uygulamalar
BAB 3D Image
BAB Laboratuvar