ISO9001:2015
 
 

Bs GeoMorf Türlerin Geometrik Morfolojik Analizi

Yeni Çalışmayı Düşündündüğümüz projelerden....

BAB Bs Otomatik Renk Kanal Sayımı RGB

BAB Bs200pro Otomatik sayım modülü 3 ayrı kanaldan oluşmuş görüntüleri otomatik olarak renk kanallarına ayırır ve sayar.