ISO9001:2015
 
 

BAB Bs Geometrik Kalibrasyon

Ölçüm sonuçlarını nanmikron, mikrometre, milimetre, santimetre, metre, kilometre vs. tüm ölçüm biriminde yapmanız mümkündür. BAB Bs200pro yazılımı kalibrasyonu otomatik yapar.

BAB Bs Görüntü Ede Etme

® Bs200ProP Görüntü analiz sistemi bir çok kanaldan görüntü elde eder. Elde edilen görüntüleri, kullanıcının istediği bir klasöre veya oluşturmuş olduğu görüntü veri tabanına kaydeder. Mikroskop(kamera ile), tarayıcı gibi dış kaynaklardan görüntü elde etmek çok kolaydır.
BAB Bs200Pro yazılımı Direct Show & Twain sürücülerini destekleyen tüm Kamera / Tarayıcı gibi donanımlardan görüntü elde etme özelliğine sahiptir.
Görüntüleri kaybetmeden (donanımın özellikleri baglı olarak) canlı olarak görüntüler ekranıza gelecektir. İster tek tek görüntüler Jpeg, bmp vs. formatında kaydedin,isterseniz Video farmatında kaydediniz.

BAB Bs Arşiv

Elde etmiş olduğunuz görüntüleri bir veri tabanında tutabilirsiniz. Her bir görüntü grubu için bir veri tabanı oluşturabilirsiniz. Oluşturulan veri tabanında bir görüntüye ait bilgileri kaydedebilirsiniz. Görüntüleri görüntü galerisi şeklinde izleyebilirsiniz.

Görüntülerinizi oluşturacağınız bir veri tabanında arşivleyebirisiniz. Bu arşivleme sayesinde çalışma gurupları oluşturabilirr ve görüntülerinize hızlı ulaşabilirsiniz.
Sorgulama yapabilirsiniz.

Her görüntü için detay bilgi yazabilirsiniz.

BAB Bs Makro

Rutin uygulamalar için BAB Bs200pro yazılımının içinde bulunan makro uygulamasını kullanabilirsiniz. Örnegin 1...N kadar aynı özellikte görüntüleriniz var diyelim. bunları tek tek ölçmek son derece sıkıcı ve zaman alır. Bunların hepsini birden ölçmek için görüntülerinizin birtanesini Bs200proya tanıtınız. Yazılım size otomatik olarak bir makro yazacaktır. Yazılan makroyu çalıştırdığınızda tüm görüntülerinizi anında Bs200pro ölçer ve sonuçları veritabanına yazar.

BAB Görüntü Operasyonları

Görüntülerinizi iyileştirmek için kontrast, ışık durumunu ayarları, gama gibi görüntü iyileştirici filtreler kullanabilir ve işlem sonrasında eş zamanlı izleyebilirsiniz. Bunların dışında görüntü iyileştirici birçok hazır filtreler ve efektler mevcut olup, bunun dışında kullanıcı kendi oluşturabileceği filtreleri kullanabilir.
Görüntüleriniz üzerinde bazı uygulamalar yapmak istiyorsanız (görüntü iylieştirme, Işık ayarları, Kontrast vs) BAB Bs200pro yazılımının Görüntü operasyonları özelliğini kullanmazı öneririz.

BAB BsRapor

Kullanıcı, kendi belirleyeceği biçimde rapor hazırlayabilir. Oluşturulan raporu, resim olarak saklayabilir veya e-mail olarak yollayabilirsiniz. Raporunuzu yazıcıdan çıktı olarak alabilirsiniz

Bazı Matemetiksel Parametreler

AREA, AREAF ,OBJFRAMEAREA, FERETX, FERETY, FERETMIN, FERETMAX
FERETMEAN, FERETRATIO, FERETRATIOX, FERETRATIOY, DISTX, DISTY
CGRAVX, CGRAVY, CENTERX, CENTERY ,PERIM ,DCIRCLE, SHAPEFACTOR
IDCLASS ,DAXON ,DNERVE, VOLP, GRATIO, ECD, SURAREA, VOL, ELPAREA
ELPVOL, ASTM, PSIZE ,IMGAREA, MEASFRAMEAREA ,INSIDEAREA%

PAR4 COLOR MEAS
MEAND , MEANR, MEANG, MEANB

PAR2 MEANCHORD
MEANCHORD_X, MEANCHORD_Y

PAR4 SPHERICITY
SPHERICITY, SPHERE_InR , SPHERE_OutR, SPHERE_TYPE

PAR8 GRAY LEVEL STATISTICS
COUNT, MINIMUM, MAXIMUM, MODE, MEDIAN, MEAN, STANDARDDEVIATION, KURTOSIS

PAR9 STRUCTURE (TEXTURAL) ANALYSIS
GRADIENT, ENTROPY, HOMOGENEITY, CONTRAST, AREALPOROSITY, ABSOLUTEVALUE, AHRL, AVRL ,ADD

Report
Statistics, Count, Sum ,Mean, Minimum, Maximum, Image Frame Area, Frame Area, Standard Deviation/Eror , Average Deviation , Kurtosis, Skewness, Variance, TotalMeas. / ImgArea, TotalMeas. / FrmArea

PAR4 CARBON BLACK
AREAF , PERIM, DCIRCLE ,SHAPEFACTOR