ISO9001:2015
 
 

Bs Orthopaedica / Bs Ortopedi / Bscelik
TTA Template (Tuberositas Tibia Advancement Technique)

TTA NEDİR?

Tuberositas tibiayı öne taşıma tekniği (Tibial Tuberosity Advancement: TTA), kısaca; ekstraartiküler yaklaşımlar içinde, tibianın orijinal yapısı korunarak tuberositas tibianın mediolateral yönde transversal osteotomisi ile serbestleştirilmesi ve ardından TTA implantları yardımıyla, serbestleşen tuberositas tibianın öne taşınmasının ardından tibiaya fikzasyonu suretiyle diz eklemine tekrar stabilite kazandırılması tekniğidir.

İlk yıllarda (2001) cerrahi yaklaşımı ve implantları geliştirmek amacıyla 150 ayrı klinik prosedürü uygulanan bu yöntemde, teknik sorunların beklenenden daha ciddi problemler doğurmasına rağmen, 2004 başlarında tekniğin geliştirilme sürecinin tamamlanmasıyla rutin klinik uygulamaya yerleştiği görülmüştür. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve birçok Avrupa ülkesinde birçok klinik olgu üzerinde başarıyla uygulandığı belirtilmektedir.

TTA TEKNİĞİ’NİN BİYOMEKANİK TEMELLERİ

Diz eklemi içindeki total kuvvet yaklaşık olarak patellar ligamente yani tibianın fonksiyonel eksenine paraleldir. Patellar ligament ile tibial plato arasındaki açı (a) 900 olduğunda, eklem içindeki kopma kuvvetleri ortadan kalkarak her iki bağa da yük binmez. Diz eklemi 900 fleksiyon pozisyonuna getirildiğinde a 900 olur, bu fleksiyon geçiş noktası olarak adlandırılır. Tam ekstensiyondaki diz ekleminde a yaklaşık 1050 olurken, tam fleksiyondaki diz ekleminde ise a 700 olmaktadır. Yani fleksiyon geçiş noktasına bağlı olarak eklem içindeki yük ekstensiyondaki diz ekleminde ön çapraz bağa, fleksiyondayken ise arka çapraz bağa binmektedir. LCA kopuklarında, ekleme tam ekstensiyon yaptırılıp fleksiyon geçiş noktasını değiştirerek diz ekleminde stabilizasyon oluşturulur
TTA Plate

TTA Plakları

Plağın proksimalinde yer alan fiksasyon deliklerinin sayısına göre 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 delikli olmak üzere 6 adet TTA plağı bulunmaktadır. Plağın distal bölümünde ise 2 adet transkortikal vida deliği bulunmaktadır. Bu deliklerden gönderilen 2.4, 2.7, 3.5 mm çaplarındaki transkortikal vidalar aracılığıyla plağın distal bölümü, tibial kortekse fikse edilir.

TTA Plağı Fiksasyon Blokları

Plağın proksimalinde yer alan fiksasyon deliklerine uygun olan sayıda 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 adet fiksasyon dişlilerine sahip bloklar şeklindedir. Bu fiksasyon bloklarının tam ortasında yer alan dişlinin sahip olduğu çentik, fiksasyon bloğu plak üzerine tam olarak yerleştirildikten sonra plak ile fiksasyon bloğu arasında kilitlenme sağlayarak güçlü bir fiksasyon oluşturulur.

Interlocking & Intermedullary Pin Application

Penn-Hip