ISO9001:2015
 
 

Depth of Field and Image Depth

D (tot) alan derinliğini temsil ettiğinde, λ, aydınlatıcı ışığın dalga boyudur, n, lamel ile objektif ön lens elemanı arasındaki ortamın kırılma indeksidir (genellikle hava (1.000) veya daldırma yağı (1.515)), ve NA, nesnel sayısal açıklığa eşittir. E değişkeni, yanal büyütmesi M olan mikroskop hedefinin görüntü düzlemine yerleştirilen bir dedektör tarafından çözülebilen en küçük mesafedir. Bu denklemi kullanarak, alan derinliği (d (tot)) ve dalga boyu (λ) kullanılır. benzer birimlerde ifade edilmelidir. Örneğin, d (tot) mikrometrelerde hesaplanacaksa, λ da mikrometrelerde formüle edilmelidir (denklemin içine 0.7 mikrometre olarak 700 nanometre kırmızı ışık girilir). Kırınım-sınırlı alan derinliğinin (denklemde ilk terim) sayısal açıklığın karesiyle ters yönde küçülürken, yanal çözünürlük sınırının sayısal açıklığın ilk gücüyle ters orantılı bir şekilde azaldığına dikkat edin. . Böylece, elde edilebilecek optik bölümlerin eksenel çözünürlüğü ve kalınlığı, mikroskopun yanal çözünürlüğünden çok daha fazla sistem sayısal açıklığından etkilenir.