ISO9001:2015
 
 

Etik Değerler

Yöneticiler ve Tüm Çalışanlar;
Dürüst,
İnsana ve insan haklarına saygılı,
Sabırlı ve anlayışlı,
Duyarlı ve hoşgörülü,
Adil ve eşit davranan,
Uyumlu ve paylaşımcı,
Samimi ve güvenilir,
Şeffaf ve hesap verebilir,
Gayretli ve cesaretli,
Kamu yararını gözeten,
Yaşamı kolaylaştırmaya çalışan,
Hizmet kalitesini yükselten,
Örnek olan, yasalara ve kurallara uyan,
Mesleki ve bilimsel sorumluluk taşıyan,
Yasadışı işlerden uzak duran,
Görevini yaparken dil, din,ırk,cins,siyasi düşünce,felsefi inanç,mezhep ayrılıklarından etkilenmeyen,
Yetki ve sorumluluğunu yerinde ve doğru kullanan,
İşini doğru ve severek yapan,
Sahiplenen,
Kendini geliştirmek için gayret sarf eden,
Şikayet ve önerileri dinleyen,
Karşısındakine değer veren,
Verdiği sözleri tutan, ahde vefa duygusuna sahip insanlar