ISO9001:2015
 
 


Üretim
Firmamızın ve ülke ekonomisinin sağlıklı şekilde yaşaması ve gelişmesi yeterli düzeyde üretime bağlıdır.
Üretim fiziksel bir malın, araç, gereç, insan gücü ve malzemeler ile montajı veya yapımı olarak da tanımlanabilir (mühendislik tanım)
Yönetim, üretim amacı ile biraraya getirilen faktörlerin yönetilmesi ( planlanması, koordinasyonu ve kontrolü) fonksiyonudur.
Üretim Yönetimi
Mal ve hizmetlerin üretimiyle ilgili faaliyetlerin yönetimi.
Firmamızın elinde bulunan malzeme, makine, işgücü gibi kaynaklarını;
· belirli miktarda
· istenilen kalitede,
· istenilen zamanda,
müşteri gereksinimlerini karşılayacak mal ve hizmetleri üretecek şekilde bir araya getirmesiyle ilgili işlemlerdir. Buradaki özellikler ihale kapsamında değerlendirilemez. BAB projeye veya özel istege göre ürün(mikroskop) üretecek donanım ve teknik bilgiye sahiptir

Üretim yönetimin rolü, firmamızın girdilerini tamamlanmış mal ve hizmetlere dönüştürmektir.
Girdileri ; insan kaynakları (çalışanlar, yöneticiler gibi), tesisler ve süreçler (bina ve ekipman gibi), malzeme - materyal, teknoloji ve bilgi oluşturur.
Çıktılar, firmamızın ürettiği mal ve hizmetlerdir.
Üretimdeki Bakış Açımız
Performans tasarımı, üstün özellikler, uzun ömür, sağlamlık, mükemmel müşteri hizmeti
Tasarım özelliklerini karşılamak, dar toleranslar, kusursuz teslim
Ürün tasarım kalitesi (mal ve hizmetin ihtiyaçları karşılaması)
Süreç kalitesi (tasarlandığı gibi üretilen hatasız ürünler)
Ürün esnekliği:
Üretimi hızla bir üründen başka bir ürüne değiştirebilme
Ürünü hızla müşteri isteklerine uydurabilme